สรุปรายงานผลการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/purchase-66-018.pdf