สกช. คึกคัก!!! เปิดบ้านต้อนรับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนใหม่ “กำนันมัย” นายนัยฤทธิ์ จำเล ถือฤกษ์ดี 31 สิงหาคม เข้ารับตำแหน่งพร้อมมอบนโยบาย พร้อมด้วยรองประธานคนที่ 1 และ 2 ประกาศชัดเจน ต้องเดินหน้าทำงานทันที เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร รอไม่ได้!!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 และนายวันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 ได้เดินทางมายังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

บรรยากาศในการให้การต้อนรับและการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น มีแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความยินดีมากกว่า 200 คน โดยพิธีการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งเป็นการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลท้าวมหาพรหม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำโดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จากนั้นประธานและรองประธาน ได้เดินทางต่อมายังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง โดยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึกแสดงความยินดี ตามด้วยผู้แทนหน่วยงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับทุกท่านด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแสดงความยินดี ได้มีตัวแทนกลุ่มสหกรณ์โคนมที่มีโรงงานแปรรูป จำนวน 14 สหกรณ์ เข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เร่งรัดมาตรการช่วยเหลือภาคสหกรณ์ทั้งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ/หรือโรงงานแปรรูป และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด เข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และยังมีตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับหนังสือด้วยตัวเอง พร้อมยืนยันว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วน จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที นับว่าเป็นการเริ่มต้นการทำงานทันทีในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ