สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 3 ต้นแบบตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว