สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 2 ติดตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก