เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติติดตามสถานการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ณ ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

ในวันแรกของการเปิดรับสมัครนี้ มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งฯ เป็นจำนวนมาก ทั้ง 4 ภาค

รายงานจำนวนผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 (นับถึงเวลา 15.30 น.)

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ