ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/08/Recruitment-65-022.pdf