สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการกลางเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับนางสาวนลินี  สุรดินทร์กูร ผู้อำนวยการส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน โดยมีนายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำบริการในด้านต่างๆรวมถึงแนวทางด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงานนำสู่ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่อไป

    “สภาเกษตรกรแห่งชาติให้ความสำคัญกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรเสมอ จึงได้พยายามประสานและหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรผ่านพ้นปัญหาด้านบริการการตรวจสอบด้านการเกษตรสาขาต่างๆ เช่น บริการทดสอบหาสารเคมีตกค้าง บริการทดสอบตามมาตรฐานของรัฐ บริการทดสอบหาสารสำคัญในพืชสมุนไพร ฯลฯ เป็นต้น โดยทางบริษัทฯยินดีพิจารณาเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในเรื่องส่วนลดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ การอบรมแพลตฟอร์มเปิดหน้าร้านช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และเตรียมนำสู่การลงนามความร่วมมือกันเร็วๆนี้ต่อไป” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าว

—————————————————–

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ