ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

ประธาน​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​อวยพรในโอกาส สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2565

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2565 ว่า เทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยบรรจบมาอีกครั้งหนึ่ง ปีนี้ยังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด covid-19 อยู่เช่นเดิม แต่ถมทับด้วยปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อยาวออกไป ส่งผลทำให้เกษตรกรไทยทั้งประเทศยังเผชิญกับความยากลำบากต่อเนื่อง​ (ปล่อยเสียง​ นายป​ระพัฒน์)

 

สภาเกษตรกรจังหวัด​นครสวรรค์ ร่วมกับ​ คณะ​วิทยาศาสตร์​ ม.มหิดล นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้การจัดการงานแปลงเกษตรอินทรีย์

          เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2565 นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์​ นำพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์​  โดย รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ อาจารย์​ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง​ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์ ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงการปลูกข้าวและพืชผักปลอดภัยและพลังงานทดแทนพร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรพร้อมจำหน่ายบ้านปางตางู ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์​  โดยนางชลาลัย ทับสิงห์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในวิธีการบริหารจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความต้องการซื้อจากตลาดสินค้าอินทรีย์ ทั้งประเภทอาหารและยาสมุนไพรจนกลุ่มผลิตได้ไม่เพียงพอ​ ซึ่งแปลงวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิด​ อาทิ​ ฟ้าทะลายโจร สเปียร์สมิ้นท์ มะม่วง กล้วย พุทรา  กระท่อม แตงกวา บวบ หน่อไม้ฝรั่ง  พืชผักอินทรีย์อื่นๆ รวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์​ เช่น โค กระบือ เป็ด ปลา กุ้ง เป็นต้น  และนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยชีวภาพใช้หมุนเวียนในแปลง​ และใช้น้ำบาดาลในการรดน้ำพืชผัก รวมทั้งน้ำดื่มของสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีจากภายนอก โดยใช้พลังงานจากแผง solar​ cell สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ทั้งระบบน้ำหยด​ , สปริงเกลอร์ ตามความต้องการน้ำของแต่ละชนิดพืช​ รวมทั้งเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังได้ดัดแปลงรถปลูกอ้อยให้สามารถทำกิจกรรม​ปลูกอ้อยพร้อมรดน้ำได้ในครั้งเดียว เพื่อประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย​ หรือการดัดแปลงรถจักรยานยนต์เก่าให้เป็นรถใช้งานได้เอนกประสงค์ในแปลงสมุนไพร เพื่อความสะดวกในการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต​ เป็น​ต้น

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ