ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้ เกษตรกรยังเผชิญกับวิกฤต covid-19 อยู่เช่นเดิม แต่ถมทับด้วยสงครามรัสเซีย ยูเครน ขอให้เกษตรกรประหยัดและพึ่งตนเองให้มากขึ้น

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยบรรจบมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2565 ปีนี้ยังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด covid-19 อยู่เช่นเดิม แต่ถมทับด้วยปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อลากยาวออกไป ส่งผลทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศยังเผชิญกับความยากลำบากต่อเนื่อง อาจมีหลายสาขาการผลิตย่อยที่ยังคงดีอยู่ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ส่วนพืชไร่อื่นๆยังคงทรงตัว ข้าวก็ยังราคาไม่ดี มันสําปะหลังราคาน่าจะดีขึ้นตามราคาน้ำมัน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาจะผูกอยู่กับปิโตรเลียม ถ้าราคาปิโตรเลียมขึ้นสูงเมื่อไหร่พืชผลที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนได้ก็จะขึ้นสูงตามไปด้วย แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหากเมื่อไหร่สงครามรัสเซียกับยูเครนยุติลง ปัญหาราคาก็คงกลับสู่ภาวะปกติได้  แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้กำลังใจและขอให้ทุกท่านต้องพยายามสงวนเงินตราของตนให้อยู่กับตัวให้นานที่สุด เรื่องการลงทุนการเพาะปลูกรอบใหม่ เนื่องจากปุ๋ยเคมีราคาแพงมากกระโดดขึ้นอีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีให้เหลือน้อยลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ มีพี่น้องชาวนา จำนวนหนึ่งสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ต้นทุนการผลิตเหลือไร่ละไม่เกิน 3,000 บาท จึงเชิญชวนเกษตรกรทั้งประเทศลองศึกษาทบทวนการผลิตของตนเอง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้นสามารถเอาตัวรอดได้ , แข่งขันได้ คุณภาพสินค้ายังคงคุณภาพดีเหมือนเดิม ความปลอดภัยดีกว่าเดิม

         ขณะที่เรื่องโรค covid 19 มีแนวโน้มว่าในที่สุดก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นความร้ายแรงน้อยลงพยายามจะอยู่กับเขาให้ได้ ที่สำคัญก็คือดูแลตัวเองดีๆพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย เสี่ยงให้น้อยที่สุดขอให้ทุกท่านรักษาตัวเองให้ปลอดภัย

     “ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย ปลอดภัย จากโรคโควิดแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วง รุนแรง การค้าการขายก็จะยากขึ้น ตลาดหลายตลาดก็อกหักอยู่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะเห็นว่าตลาดหลายตลาดปิด การค้าขายลำบากเงินก็จะฝืดหายากขึ้น เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายดูแลตัวเอง พยายามเซฟเงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดเพื่อจะรักษาชีวิตแล้วก็รักษาเศรษฐกิจครัวเรือนของตัวเองอยู่ให้ได้ยาวนานที่สุด ขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขโชคชัย ตลอดปีใหม่ไทย 2565 นี้” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพร

……..…………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ / วีดีโอ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ