สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน 48 คน เข้ารับวัคซีน(AstraZeneca)ป้องกันโควิด-19 โดยแบ่งเป็นรอบวันที่ 6 ก.ค.2564 จำนวน 20 คน และวันที่ 12 ก.ค.2564 จำนวน 28 คน ณ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

……………………………………………

ข่าว / ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย