ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนะ เกษตรผสมผสานก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19