ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สภาเกษตรกรฯเปิดทางเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ปล่อยขบวนมีนาคมนี้

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการบันทึกความร่วมมือ(MOU)ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ว่า นับเป็นโอกาสดีที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมีพันธมิตรที่คิดอยากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 เพราะภาคการเกษตรได้รับผลกระทบเรื่องการส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก การประกาศเจตนารมณ์และเป็นพยานในการบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เกษตรกรจะได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีและยกระดับให้สูงขึ้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติยินดีที่ประกาศปลดล็อคกัญชาพ้นยาเสพติด

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปลดล็อคกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ยส.5)  ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2%ยังถือเป็นสารเสพติด      จะมีการควบคุมและทำได้เฉพาะได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้อีก 120 วัน หลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชารักษาสุขภาพของตนเอง และต่อยอดให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้ พ.ร.บ.กัญชากัญชง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแทนคนไทยทั้งประเทศ โดยภาพรวมยังมองว่าถึงแม้จะมีการปลดล็อคก็จริงแต่สิ่งที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นโดยเร็วคือ การขอจดแจ้ง การขอปลูกต้องทำได้ง่ายภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ต่อยอดการใช้ เพื่อหนทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงอาจมองไปถึงขั้นประเทศไทย เป็นชาติที่ส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชา หารายได้เข้าประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุน ตั้งแต่การปลูก การพัฒนาสายพันธ์ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ“กัญชา” จะกลายเป็นแรงเสริมด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยการจัดทำโซนนิ่งเป็นทัวร์เพื่อสุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ กัญชา กัญชงจะสามารถสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปได้

 

สภาเกษตรกรฯประชุมหารือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) ถึงแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล

          เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) นำโดย นางณพิชญา  เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ถึงแนวทางการพัฒนาสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยประเด็น อาทิ การยกระดับการจัดการและพัฒนาฐานข้อมูลสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,  การจัดเก็บข้อมูลแผนพัฒนาเกษตรตำบล ผลการปฏิบัติงานฐานข้อมูลเกษตรกร องค์กรเกษตรกร  แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล , รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ