Weekly News สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Weekly News Week 2 February 2022

The Farmers Council announced its intention to memorize cooperation in the management of Thai-Chinese agricultural markets.

           On February 3, 2022, Mr. Prapat Panyachatrak President of the National Farmers Council Announcement of intention and witness in the memorandum of cooperation in the management of Thai-Chinese agricultural market between the Office of the National Farmers Council by Mr. Rattana Swamichai, Secretary-General of the National Farmers Council and Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd by Mr. Zhou Hong biang, Executive Chairman, Irish Nature Company Limited by Dr. Phuvasrodom Sangkaew, Executive Chairman and Somthong Company Limited by Mr. Tinkrit Chiwinworakul, Chairman of Executive Committee. Subsequently, it was signed. Trade products and agricultural products between Pracharath Rak Samakkee Trat Company Limited (Social Enterprise) Company Limited by Mr. Sawang Chuen-arom, on behalf of the President of the Farmers Council of Trat Province and the Chairman of the Board of Directors of Pracha Company Limited. State Rak Samakkhi Trat (Social Enterprise) Co., Ltd. with Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd by Mr. Chiang Rai with the chairman of the Provincial Farmers Council and the head of the Office of the Provincial Farmers Council in 11 provinces to strengthen cooperation and coordination with the public and private sectors both domestically and internationally and international organizations to develop agriculture To support and develop the potential of farmers and farmer organizations registered with the National Farmers Council. to increase trade competitiveness and increase export channels and increase trade value of Thailand.​ for the expansion of trade and investment as well as strengthening the linkages according to the cooperation between Thailand and Laos on the cross-border transport of goods from Thailand to the People’s Republic of China on the China-Laos railway in order to solve the problem from the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019​ (Covid-19​) to facilitate contact and purchase of agricultural products between producers, sellers and buyers in an orderly and fair manner.

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดจันทบุรี​ ลงนามร่วมมือด้านตลาดสินค้าเกษตร

           เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2565 นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาดสินค้าเกษตร ระหว่าง​สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดจันทบุรี​ โดย​ ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.จันทบุรี​  เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร​ ณ ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จันทบุรี​  ทั้งนี้​ เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจ และการดำเนินงานระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร  ยกระดับการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอต่อผู้บริโภค เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพส่งผลดีต่อสุขภาพ กินดีอยู่ดี  และ​ เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถกระจายสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สภาเกษตรกร​จังหวัด​ปทุมธานี​ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กร​

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสงตะวัน หมู่ที่ 1 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มฯทำผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม​ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับจากวัสดุทางธรรมชาติ​โดยใช้ต้นกล้วย​ในพื้นที่มาแปรรูปทำเป็นเส้นใย​ เป็นการนำวัสดุทางการเกษตรมาต่อยอดแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในท้องถิ่น เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดปทุมธานี​ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์​ได้ตามขนาดและรูปแบบตามคำสั่งลูกค้าที่ต้องการ  โดยกลุ่มฯมีความต้องการเครื่องมือในการช่วยผ่อนแรงในการประกอบอาชีพและด้านอื่นๆ​ซึ่งสภาเกษตรกร​จังหวัดปทุมธานี​ได้เก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอ​ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

    ​————————

News/Announcer : Wattanarin Sukheevai

Technique : Somchai Marasri

News Director : Apiwat Meelarp