ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สภาเกษตรกรฯประกาศเจตนารมณ์ในการบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน

           เมื่อวันที่​ 3​ กพ.2565​ นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์และเป็นพยานในการบันทึกความร่วมมือ​ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ระหว่าง  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ  บริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd​ โดย Mr.Zhou Hong biang ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท ไอริช เนเจอร์ จำกัด โดย ดร.ภูวัสสโรดม แสงแก้ว ประธานกรรมการบริหาร และ บริษัท ส้มทอง จำกัด โดย นายทินกฤต ชีวินวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ต่อจากนั้นเป็นการลงนาม ทำการค้าขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่าง​ บริษัท​ ประชารัฐรักสามัคคีตราด(วิสาหกิจเพื่อสังคม)​จำกัด​ โดย​ นายสว่าง​ ชื่นอารมย์​ ในนามประธานสภาเกษตรกร​จังหวัดตราด​ และ​ ประธานกรรมการ​ บริษัท​ ประชารัฐ​รักสามัคคี​ตราด(วิสาหกิจเพื่อสังคม)​ จำกัด​ กับ​ บริษัท​ Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd โดย Mr.Zhou Hong biang ประธานกรรมการบริหาร ณ โรงเรียนภาษาจีนซิงหัว ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 11 จังหวัด​   ทั้งนี้​  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม​  เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มช่องทางการส่งออกและเพิ่มมูลค่าการค้าของไทย​  เพื่อการขยายตัวของการค้าและการลงทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงตามความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว เรื่อง การขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนบนเส้นทางรถไฟสายจีน – ลาว ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (โควิด​ -19​)  เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม

 

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดจันทบุรี​ ลงนามร่วมมือด้านตลาดสินค้าเกษตร

           เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2565 นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาดสินค้าเกษตร ระหว่าง​สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดจันทบุรี​ โดย​ ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.จันทบุรี​  เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร​ ณ ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จันทบุรี​  ทั้งนี้​ เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจ และการดำเนินงานระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร  ยกระดับการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอต่อผู้บริโภค เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพส่งผลดีต่อสุขภาพ กินดีอยู่ดี  และ​ เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถกระจายสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สภาเกษตรกร​จังหวัด​ปทุมธานี​ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กร​

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสงตะวัน หมู่ที่ 1 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มฯทำผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม​ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับจากวัสดุทางธรรมชาติ​โดยใช้ต้นกล้วย​ในพื้นที่มาแปรรูปทำเป็นเส้นใย​ เป็นการนำวัสดุทางการเกษตรมาต่อยอดแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในท้องถิ่น เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดปทุมธานี​ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์​ได้ตามขนาดและรูปแบบตามคำสั่งลูกค้าที่ต้องการ  โดยกลุ่มฯมีความต้องการเครื่องมือในการช่วยผ่อนแรงในการประกอบอาชีพและด้านอื่นๆ​ซึ่งสภาเกษตรกร​จังหวัดปทุมธานี​ได้เก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอ​ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-​———————–

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี