ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

Weekly Press Releases for Friday, January 21, 2022

The Farmers Council negotiates to establish a joint approach for exporting Thai agricultural products to China.

          On January 19, 2022, Mr. Prapat Panyachatrak Chairman of the National Farmers Council, Mr. Apisak Angkasit, Vice President of the 1st National Farmers Council, together with Mr. Zhou Hongpian Executive Chairman of Xishuangbanna Yijiade Comercial Tradning Co.,Ltd and Nong Khai Trad Provincial error fix kit crack Farmers Council, Chachoengsao, Chon Buri, Buriram attended a meeting to discuss the guidelines for cooperation in agricultural exports of Thailand to the People’s Republic of China at Bang Pakong Room, T-Vintage Hotel. .Bang Khla, Chachoengsao Province. Initially, there was an exchange of ideas for exporting Thai agricultural advanced systemcare 11 pro key products to the People’s Republic of China. without going through long or middlemen and presents the demand for agricultural products of Thailand that China has a great need At the meeting, it was agreed to establish a joint working group. as a mechanism to drive operations leading to further cooperation in the trading of agricultural products and products

National Farmers Council MOU. Promote the cultivation of cassava to produce clean tapioca chips (Tao) under the GAP standard.

          On January 20, 2022, Mr. Prapat Panyachatrak President of the National Farmers Council Witness the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) to promote the cultivation of cassava, producing clean and dried cassava chips under Good Agricultural Practices (GAP) standards between the Office of the National Farmers Council by Mr. Sisaket Saman, Deputy Secretary-General. National Farmers Council, SYG Smart Farm Group Co., Ltd. (Sing Yim) by Dr. Krit Naruesingsamran, Chief Executive Officer and Earth Mother Group Co., Ltd. by Mr. Putthon Jadnueng, Executive visual studio 2017 free download full version with crack 64 bit Chairman at Tha Takiap Subdistrict Administrative Organization, Chachoengsao Province, in order to transfer knowledge to farmers, farmers’ groups and farmers’ organizations. To create knowledge, understanding and benefits in production, processing and marketing, upgrading new agriculture, generating income, helping farmers to have a better quality of life.

Buriram Provincial Farmers Council organized a workshop project to develop and solve problems related to the agriculture sector in the northeastern region.

          ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค.2565 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ”ปัญหาหยั่งลึกภาคการเกษตรสู่วิกฤตเนื้อหมูราคาแพง” ร่วมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และ “ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีคุณภาพ” ณ ฟาร์มพรประเสริฐ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยหัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าสำนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดมีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการถูกต้องและสมบูรณ์ มีความเป็นเอกภาพและสามารถเชื่อมโยงกันได้

………………………………………………….

Voice: Wattanarin Sukheevai

Technique : Somchai Marasri