ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/01/Recruitment-65-001.pdf

More from my site