สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางขับเคลื่อน 5 เรื่อง

            เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานสภาเกษตรกรเข้าพบหารือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย  ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

         ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงาน 5 เรื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ภาคเหนือ และการเลี้ยงแพะ/แกะในพื้นที่ภาคใต้  ,  การทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  , การทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเลี้ยงสุกรให้ทันสมัย , โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่รัฐอนุญาตทำกิน และการเลือกตั้งสภาเกษตรกร  โดยนายกรัฐมนตรีให้จัดทำหนังสือเสนอโครงการพร้อมข้อมูลโดยประสานงานผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และย้ำว่าวันนี้ต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกรและฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล เพื่อช่วยกันหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับเกษตรกร ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน รวมทั้งต้องให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ เช่น การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด ที่สร้างและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ประกันเงินกู้และเป็นมรดกลูกหลานได้

………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี