ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/08/Recruitment-64-0030-2.pdf