สำนักงานสภาเกษตรกรฯประชุมหารือร่วมกับ สสน. เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ผ่านระบบ ZOOM

         เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 นายภาสันต์  นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(zoom) เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) และทีมงาน พร้อมด้วยหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด/ตัวแทน 25 จังหวัด เข้าร่วม  

         ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและใช้หลักทฤษฎีใหม่และแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนผลผลิตและรายได้ของชุมชน ในพื้นที่ชุมชนนำร่องจัดการน้ำของสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีการติดตามผลงานในปี​ 2563​ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกันในปี​ 2564

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี