สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมชี้แจงการเปิดร้านค้าบน platform lazada / shopee

          เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563​ นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดประชุมผ่านระบบโปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อชี้แจงการเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม shopee​ และ​ lazada​ ให้กับ​สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และ 146​ เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร​ ในการนำสินค้าเกษตร​ 431​ รายการ เปิดหน้าร้าน​บน​แพลตฟอร์ม​ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคดังกล่าว

โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)​ นายเจษฎา บำเพ็ญอยู่ และ นางสาวสนติกาญจน์ กลิ่นสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์”  ,  นางสาวสุพรทิพย์ กตัญญูบุญญาพงศ์  Senior Corporate Project บริษัท Shopee Thailand มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การสร้างร้านออนไลน์”    และ นางสาวกรณษา ปานสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ บริษัท Lazada จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การสร้างร้านค้าออนไลน์”

          ผลจากการประชุมชี้แจงได้ข้อสรุปว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อเปิดร้านกับ​ shopee​ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป​ ซึ่งเกษตรกรได้ทยอยเปิดร้านบน​ shopee แล้ว สำหรับ​ lazada​  ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะส่งข้อมูลเกษตรกรให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานไปทางบริษัท Lazada จำกัด เพื่อให้ติดต่อกับเกษตรกรโดยตรงและแนะนำการเปิดร้าน​บนแพลตฟอร์มต่อไป

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี / วัชร มีแสงเงิน / ทีมสารสนเทศ

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์