สภาเกษตรกรฯประชุมร่วมกระทรวง อว. / ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

         เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ  หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ​ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามนโยบาย Up-Skill / Re-Skill ของกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร และผู้สนใจทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์