สำนักงานสภาเกษตรกรฯจัด Big Cleaning ระหว่าง 30 เม.ย.- 1 พ.ค.63

       ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning ณ สำนักงานสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรา​นุสรณ์​ มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ บางเขน  เพื่อร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมสำนักงานให้มีบรรยากาศน่าทำงาน น่าอยู่  ทำความสะอาดพื้นที่  ครุภัณฑ์  ให้มีความพร้อมในการทำงาน รวบรวมเอกสาร จัดหมวดหมู่ จัดเก็บเพื่อสะดวกในการปฎิบัติงาน โดยเอกสารทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้งานถูกรวบรวมเป็นสัดส่วนใส่กล่องนำไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จ.ปทุมธานี

……………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์