ประธานสภาเกษตรกรฯ ขอบคุณรัฐบาล กับมาตรการช่วยเกษตรกร จากวิกฤติโควิด-19