“ประพัฒน์” ห่วงเกษตรกร รุมเร้าทั้งภัยแล้งและโควิด-19 ตั้งสติ ทบทวน เตรียมการ ให้ผ่านวิกฤต

            นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นกังวล ว่า สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้น่าห่วงมาก ทั้งเรื่องภัยแล้งที่เคยเตือนเกษตรกรให้ได้เตรียมการวางแผนรับมือตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วและเป็นระยะๆ ด้วยมองว่าจะเกิดผลกระทบกับเกษตรกรมากที่สุดและเชื่อมั่นว่าจะมาบ่อยและถี่ขึ้นซึ่งปีนี้หนักหน่วง ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสนี้เตรียมการรองรับในระยะยาว เช่น เตรียมสระหรือขุดบ่อน้ำในไร่/นา/สวน ปรับโครงสร้างการผลิต หากิจกรรมสร้างรายได้เสริม อาทิเช่น หากทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอื่นๆอาจเสริมด้วยการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย สมุนไพร ระหว่างร่องของพืชหลัก หรือปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงแพะ แกะ วัว กระบือ ไก่พื้นเมือง เพราะภาคปศุสัตว์เป็นกิจกรรมที่ใช้น้ำน้อย ส่วนเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลอัดฉีดให้ ขอให้ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดและให้อยู่ในกระเป๋ายาวนานที่สุด เพราะคาดไม่ได้ว่าฝนแรกจะมาเมื่อไหร่สถานการณ์จะลุกลามและยืดยาวนานแค่ไหน รวมทั้งขณะนี้สถานการณ์การลุกลามของไวรัสโคโรนา (COVID-19) แนวโน้มจะลามไปทั่วโลก เกษตรกรจะมีผลกระทบ 2 ด้าน คือ การกลับมาของลูก/หลาน/ญาติ ที่ไปเรียน/ทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วเดินทางกลับมาเยี่ยมหรือกลับบ้าน ต้องมีวินัยในการดูแลเป็นอย่างมาก แยกออกจากกลุ่มคนในครอบครัว พื้นที่มีคนเยอะควรหลีกเลี่ยง/ละเว้น เป็นต้น  ด้านผลกระทบเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าจะสั่งสินค้าเกษตรลดลงมาก ส่วนราคาในประเทศไทยจะถูกแรงกดดันจากการส่งออกน้อยลงและตกค้างแนวโน้มราคาจะตกต่ำ หากอยู่ในภาคการผลิตอาหารผลกระทบไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะทุกคนต้องกินต้องใช้ หากอยู่ในภาคการส่งออกจะมีผลกระทบมากที่สุด ณ ช่วงเวลาแบบนี้เกษตรกรจึงควรหันมาทบทวน เตรียมการสำหรับตนเองและครอบครัว ซื้อให้น้อยที่สุดและเก็บเม็ดเงินให้มากและยาวนานที่สุด เตรียมศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาการเกษตรของตนเองให้ทันสมัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงให้น้อยลง

“ วิกฤติคราวนี้หากปรับโครงสร้างการผลิตพื้นที่ตัวเองได้ก็จะถือว่าเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างอนาคตใหม่ให้กับชีวิตของท่านเอง ให้กำลังใจกับทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสติและดูแลตัวเองดีๆ ” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าว

                                                                ……………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

วีดีโอ :  สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว :  ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์