สภาเกษตรกรแห่งชาติหารือการทำงานร่วมกับ พอช. เพื่อผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพ เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

          เมื่อวันที่​ 14​ ก.พ.2563​ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เข้าหารือการทำงานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)​หรือ พอช. ​โดยนายปฎิภาณ​ จุมผา​ รองผู้อำนวยการสถาบันฯและคณะ​ ณ​ สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าจะใช้แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและแผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยจะจัดให้มีเวทีคุยกันของบุคลากร​ในระดับจังหวัด การเรียนรู้พื้นที่จริงที่มีการทำงานร่วมกัน​ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้ร่วมกันเสนอเพื่อสร้างพลังผลักดัน​ การมีข้อมูลร่วมกันในการทำงาน​ ทั้งนี้ จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป

                                                                …………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : พอช.

อำนวยการข่าว : ภาสันต์  นุพาสันต์