สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยเปิดเวทีขับเคลื่อน “สุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม” โดยชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเวทีจัดการความรู้ “การขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรมโดยชุมชนท้องถิ่น” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการบูรณาการหน่วยงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเกษตรกรรม” โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และจังหวัดสุโขทัย ในการจัดเวทีดังกล่าวมีพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม” ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมีจิตสำนึกในการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบการจัดการเกษตรเพื่อสุขภาวะชุมชน นำมาซึ่งผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 9 แห่ง และปี 2564 จะขยายพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 27 แห่ง ด้วยเป้าหมายมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 ปี จำนวน 3,600 คน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่


…………………………………….
ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : วัชร มีแสงเงิน