ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

 

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เปิดงานโครงการสัมมนารวมพลฅนเกษตรอินทรีย์

              นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึงการจัดงานสัมมนา “รวมพลฅนเกษตรอินทรีย์” ว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ตามระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS จังหวัดจันทบุรี แก่เกษตรที่ผ่านการรับรอง จำนวน 41 ราย โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมเกษตรกรรมทหารทรายขาว เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดจันทบุรี

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14

              เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนงานต่างๆร่วมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 25 ม.ค.- 2 ก.พ.63 ภายใต้ชื่อ “สะพานสู่ฝัน สีสันพฤกษา” เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยมีกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 รายการ ได้แก่ การจัดสวนกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติ แบบมีน้ำตก การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดบอนไซ การประกวดไม้ด่าง การประกวดเฟิร์น การประกวดสับปะรดสี และการประกวดแข่งขันชิงรางวัลต่าง ๆ อีก จำนวน 5 รายการ ได้แก่ การประกวดชวนชม การประกวดบัว การประกวดสวนถาดประชาชน การประกวดสวนถาดระดับนักเรียน และการแข่งขันพฤกษาท้าประลอง (ระดับมัธยมต้น) การประกวดไม้พันธุ์ใหม่ และกิจกรรมการประมูลต้นไม้บนเวทีพฤกษาตะวันออก ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ร่วมเสวนา “B 10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมันสู่ความยั่งยืน”

               เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ(กนป.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “B 10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมันสู่ความยั่งยืน” ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยกล่าวว่า รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มาย้ำให้ความมั่นใจว่าจะเดินหน้าน้ำมันบี10 แน่นอน ยิ่งทำให้อนาคตปาล์มมีความมั่นคง ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งประเทศมี จำนวน 5.7 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 17 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบประมาณกว่า 3 ล้านตัน แยกสัดส่วนเป็นน้ำมันบริโภค 1.2 ล้านตัน ที่เหลืออีก 2 ล้านตันก่อนหน้านี้มีมาตรการบี5 และบี7 ไม่ได้ผล แต่พอดำเนินการใช้บี10 แล้วเห็นผลออกฤทธิ์ชัดเจนจะทำให้เกิดความสมดุลในน้ำมันปาล์ม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือ 1.น้ำมันในสต๊อกต้องชัดเจน ขณะนี้มิเตอร์เริ่มเห็นแล้วว่าจะติดแน่นอนตามที่ทางกระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอเข้าครม.พิจารณาในวันที่ 4 ก.พ.นี้ 2.โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันตามราคาน้ำมันปาล์ม และ 3.การกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผ่านแดนจะต้องเร่งออกมาโดยเร็ว โดยก่อนหน้านั้นราคาสูงไปถึง 8 บาทต่อกิโลกรัม เพราะเกิดจากการปั่นราคาของพ่อค้าที่มีน้ำมันปาล์มดิบในสต๊อกทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงถึง 38-40 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินไป ในขณะที่มาเลเซียอยู่ที่ราคา 20 บาทเศษต่อกิโลกรัม จากน้ำมันดิบในสต๊อกราคาแค่ 17 บาทเศษ ทำให้พ่อค้าที่ตุนน้ำมันราคาถูกไว้ฟันกำไรในช่วงดังกล่าว ดังนั้น กฟผ.จะต้องส่งมอบน้ำมันซีพีโอไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้โดยเร็ว

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน