ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

สภาเกษตรกรฯดันผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นสู่การจับคู่การค้าเพื่อส่งออก

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการส่งออกสินค้า แต่ยังขาดผู้ชี้แนะเรื่องการทำตลาดหรือการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงประสานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนการค้าต่างประเทศฯ ลงไปให้ความรู้ ซึ่ง ณ วันนี้ เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้ปรับปรุง ปรับ เปลี่ยนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมจำหน่ายเพื่อการส่งออกแล้ว สภาเกษตรกรฯจึงได้เลือกเข้าร่วมสู่การจับคู่เจรจาการค้าในงาน “สัมมนาสร้างเครือข่าย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 28 ม.ค.63 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พบปะสร้างเครือข่าย จับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการจากสมาคมการค้าต่างๆ ที่มีความสนใจหาแหล่งผลิตสินค้าเพื่อส่งออกที่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เชิญมาร่วมงาน คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นของไทยได้อย่างแน่นอน

สภาเกษตรกรระบุเกษตรกรขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เกษตรกรเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งคุกคามภาคการเกษตรทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานไปยังกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอการสนับสนุนระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอการสนับสนุนงบประมาณ 300 บ่อ ใน 5 จังหวัด เกษตรกรมีความพึงพอใจทำให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง สามารถลดต้นทุนการผลิต ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า โดยเกษตรกรที่สนใจยื่นขอการสนับสนุนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้ ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพื้นที่ (ปล่อยเสียง ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์)

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน