ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีแจ้งสถานการณ์การระบาดโรคปากเท้าเปื่อยในโคนมพื้นที่

               เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 นายปิยะ มีสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคปากเท้าเปื่อยในโคนม เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางช่วยเหลือในทุกด้าน เบื้องต้นเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือในด้านการรักษา และภาระหนี้สิน ซึ่งทางภาครัฐได้รับปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำกับเกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม ส่วนการช่วยเหลือขณะนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่จำพวกโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.62 ปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็กได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่หมู่ 2 บ้านคลองม่วงใต้ ต.ลำพญากลาง , ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.- 9 ก.พ.63 มีเกษตรกรแจ้งแล้ว 108 ราย โคนม 5,654 ตัวที่ป่วยและรักษาหาย และอยู่ระหว่างการรักษา 897 ตัว สำหรับสาเหตุที่เกิดโรคมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลต่ออาหารของโคขาดแคลนและอาจจะไม่สมบูรณ์ ทำให้โคสภาพอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่าย ทั้งนี้ อ.มวกเหล็กมีพื้นที่กว้างและมีการเลี้ยงโคนมอย่างหนาแน่น มีเกษตรกร 2,390 ราย โคนม 99,897 ตัว มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ตลอดเวลา ทำให้การควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายเป็นไปด้วยความยากลำบาก เกษตรกรไม่แจ้งโรคหรือแจ้งโรคช้าทำให้การเข้าควบคุมโรคล่าช้า โรคแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างรวมถึงฟาร์มส่วนใหญ่ไม่มีระบบป้องกันโรคเข้าฟาร์มตามมาตรฐาน และฟาร์มส่วนใหญ่ไม่ผ่านการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเบื้องต้นได้มีการแนะนำให้เกษตรกรควบคุมการเข้าออกฟาร์มอย่างละเอียด มีการฆ่าเชื้อทุกครั้ง หมั่นสังเกตอาการของโค งดการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่จากโคที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หลีกเลี่ยงให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟาร์ม

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอโครงการ “ต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันและน้ำมันพืชแบบครบวงจร” ต่อการประชุม ครม.สัญจร

               เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 นายสุทิศ พงษ์จีน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกิจการและการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12563 โดยมีคณะทำงานและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา และในการประชุมเป็นการพิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอโครงการ “ต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันและน้ำมันพืชแบบครบวงจร” ต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ม.ค.63 ณ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นต้นแบบในการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันและน้ำมันพืชแบบครบวงจรต่อไป

สภาเกษตรกรฯดันผลิตภัณฑ์เกษตรกรสู่การจับคู่เจรจาการค้าในงานสัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วย FTA 24-28 ม.ค.นี้

               สภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรสู่การจับคู่เจรจาการค้าในงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วย FTA” ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค.63 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ในการขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ซึ่งคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นของไทย โดยในงานจะมีคู่ค้าจากประเทศจีน อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น เข้าร่วมเจรจาการค้า กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 40 คูหา สินค้าจากการส่งเสริมของสภาเกษตรกรฯที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ละมุดออร์แกนิค บ้านสวนอบอุ่น จ.สุโขทัย , มะม่วงเบา มะม่วงแช่อิ่ม น้ำมะม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก จ.สงขลา , หอมแดง กระเทียม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขวาน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน