สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกอช.พัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเรื่องการออมเงิน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายกฤษฏ์  รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สร้างวิทยากร ครู ก เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช.” ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถเป็นครู ก ในการถ่ายทอดเรื่องการออมเงินกับ กอช.แก่เกษตรกรและบุตรหลานให้ได้รับสวัสดิการบำนาญเมื่อหลังอายุ 60 ปี

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์