ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ และและร่วมพิธีเปิดงานเงาะ ทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

…………………………………………………………………………….

ภาพ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ