สภาเกษตรกรแห่งชาติ รับมอบที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินเขตหนองจอก

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับมอบที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินเขตหนองจอก โดยคุณรัชนี กรองสุวรรณ และคุณจุรี ตาปณานนท์ ยกที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อสร้างเป็นสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครต่อไป

ภาพ : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร