สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดงาน”รดน้ำและขอพร”เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561


นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 โดยมี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 / นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561