ลดต้นทุนผลิตอุตสาหกรรมกล้วย ด้วยเตาชีวมวล จ.กำแพงเพชร