ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561