ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561