ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560