ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560