กระทรวงวิทย์ ฯ ร่วมมือสภาเกษตรกรพาเกษตรกรสู่ 4.0 จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลงานความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตไผ่ และไข่ นมแพะ และอื่นๆของเกษตรกรภาคเหนือ ณ ไร่เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสินค้าเกษตรที่ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

เนื้อหาข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย