ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 84 คัน ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/07/purchase-67-0031.pdf