แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/09/แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์.pdf