สรุปรายงานการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/04/purchase-66-011.pdf