สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทำบุญสำนักงานและรดน้ำขอพร “ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดพิธีทำบุญสำนักงาน และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดย  นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำพระสงฆ์เจิมป้าย “สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” พร้อมด้วยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวอวยพรว่า เราอยู่ทำงานด้วยกันมาหลายปีเป็นเหมือนดั่งครอบครัวเดียวกัน ประเพณี วัฒนธรรมไทยทำให้บรรยากาศชื่นมื่น มีความสุขมีความผูกพันกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยเหลือเริ่มต้นกันใหม่ ตรงนี้เป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ชาติอื่นไม่มี ถึงวาระที่เป็นมงคล ลูก หลานก็จะมาขอพรผู้ใหญ่ ต้องขอบคุณทุกคนที่รวมตัวกันในโอกาสนี้  ถือเป็นการตอกย้ำว่าสภาเกษตรกรฯยังคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจผลักดันงานให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรต่อไป ในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ประสบสิ่งที่ดี ปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง ขอให้ลูกหลาน ตัวท่านและครอบครัวของทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปตราบนานเท่านาน

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย  / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ