สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดกิจกรรมในโอกาส “1 ทศวรรษสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม “1 ทศวรรษสภาเกษตรกรแห่งชาติ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 1 ทศวรรษผ่านไปสู่ก้าวย่างที่ท้าทายฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด​ ว่า ไม่ง่ายนักในการเป็นสภาเกษตรกร เพราะที่ผ่านมาต้องทำงานกับภาคการเมืองใช้เวลาทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของสภาเกษตรกร แม้จะใช้เวลาไปมากแต่ประวัติศาสตร์ยิ่งเข้มข้นอนาคตยิ่งสดใส  เพราะศัตรูของสภาเกษตรกรคือปัญหาของเกษตรกร เป้าหมายสุดท้าย คือ เกษตรกร กำหนดเป้าหมายและอย่าเสียสมาธิหรือเบี่ยงเบนในเส้นทางของการแก้ปัญหา ขอให้ทำการประเมินงานว่าก่อนและหลังมีสภาเกษตรกรมีความแตกต่าง ข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อแก้ไขอย่างไรบ้าง ขอให้คิดถึง ช่วยกันแสวงหาทางออกและจุดประกายให้เกษตรกร

          ขณะที่ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง หมุดหมายต่อไปของ สกช. โดยกล่าวว่า สภาเกษตรกรมีโครงสร้างตามภารกิจ คือ การเป็นผู้แทนเกษตรกร มองความต่างให้เป็นเรื่องธรรมชาติ สวยงาม แล้วสร้างสรรค์ การอยู่ที่ดีคือการอยู่กับปัจจุบันแล้วสิ่งนั้นจะบอกอดีตและอนาคตได้ วิธีคิดสำคัญที่สุดโดยเฉพาะทัศนคติเชิงบวกจะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จได้มากกว่า มองเป้าหมายให้เป็นดั่งอาทิตย์ดวงเดียวกัน ถึงจะสามารถทำงานสำเร็จ สร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรได้

……………………..………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี