รายงานประจำปี 2563

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/07/20200-NFC-AnnualReport.pdf