รายงานประจำปี 2560

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2019/06/2017-NFC-AnnualReport.pdf