รายงานประจำปี 2561

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/09/2019-NFC-AnnualReport.pdf