ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

 

สภาเกษตรกรฯชี้โรคระบาดสุกรฉุดเกษตรกรย่อยร่วง 70-80% ซ้ำด้วยลัมปี สกิน 100 ติด 10

          นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดโรคในสุกรต่อเนื่องไม่หยุดเกษตรกรต้องเทขาย ถ้าซุ่มตรวจเลือดผลเป็นบวกก็ต้องทำลายทิ้ง เกษตรกรรายย่อยหายไปจากวงจร 70-80% ฟาร์มใหญ่ต้องทำลายสุกรทิ้งเป็นหมื่นตัว  นอกจากนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงวัว กระบือ ต้องเผชิญกับโรคลัมปี สกิน ภาคอีสานพบเกือบทุกจังหวัด พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พบเฉลี่ยฝูงหนึ่งประมาณ 100 ตัว ติดโรคประมาณ 10 ตัว แต่ยังไม่มีวัวที่ป่วยถึงขั้นล้มตายซึ่งเมื่อพบเบื้องต้นก็ทำการรักษาตามอาการ (ปล่อยเสียง นายอภิศักดิ์ )

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร  go online”

          นายรัตนะ  สวามีชัย  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  หลักสูตร “ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร  go online” ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาเกษตรกรแห่งชาติได้สำรวจปัญหาและความต้องการจากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 6,000 กลุ่ม ว่าได้รับผลกระทบและต้องการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไร  จากนั้นทำการคัดเลือกองค์กรเกษตรกรกลุ่มแรก จำนวน 100 กลุ่ม เข้าอบรม ซึ่งเริ่มการอบรมด้วยบทบาทการสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรตามนโนบายรัฐบาล เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และวิทยากรบรรยาย “เปิดโลกออนไลน์ บน Social Media” / เทคนิคการทำตลาดผ่าน Facebook ซึ่งได้รับความสนใจในการเรียนรู้

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน