ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมรับฟังปัญหาเกษตรกรในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2564 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบเกษตรกรในตำบลนาโคก และตำบลกาหลง ร่วมกับประมงจังหวัดสมุทรสาครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามและร่วมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยประเด็นปัญหาของเกษตรกร ประกอบด้วย ปัญหาการห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมง ทำให้จับสัตว์น้ำได้น้อยลงส่งผลให้มีรายได้ลดลง  , ปัญหาน้ำเสียบริเวณชายฝั่งทะเลในช่วงเดือน มิ.ย.- ส.ค. ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง , ต้องการขอพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่สาธารณะบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อให้มีรายได้เสริม , ปัญหาเกลือสมุทรราคาตกต่ำ ต้องการให้มีการประกันราคาเกลือ , ปัญหาการจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ , ปัญหาด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาของเกษตรกรดังกล่าวสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจะนำเสนอประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเตรียมจัดงาน ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมผลผลิต

          เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 นางสมพร โพธิ์ธรรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลส์แมนจังหวัด)ครั้งที่ 5/2564  ที่ สวนไทรโยครีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อหารือวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมเตรียมการจัดงานทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 มิ.ย.2564 ณ สวนไทรโยครีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยกำหนดจัดงานวันละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 12.00 – 14.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 16.00 – 18.00 น.  วันธรรมดา รอบละ 25 คน และวันหยุดรอบละ 35 คน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19  โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดทุเรียน การประมูลทุเรียน อาหารที่ทำจากผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี บุฟเฟต์ทุเรียน การออกบูธจำหน่ายสินค้าบูธนิทรรศการ และจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมผลผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน GI

 

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาด

          เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรอำเภองาว  ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นต้น ลงพื้นที่พบปะหารือและติดตามสถานการณ์ผลผลิตลิ้นจี่ บ้านแม่แก้ ต.บ้านอ้อน และบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ในประเด็น การตลาด , การขนส่งจำหน่าย และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตลิ้นจี่ อ.งาว ที่จะออกวางจำหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวมีเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ จำนวน 32 ราย ปีนี้มีผลผลิตลิ้นจี่ทั้งสองพื้นที่ประมาณ 70 ตัน โดยในการลงพื้นที่มีแนวทางการส่งออกและจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่แก้ จะขายผลผลิตทางออนไลน์ และส่งผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง , สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภองาว ช่วยหาตลาดและจัดหาออเดอร์ให้กับเกษตรกร , สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดหาบรรจุภัณฑ์ให้เกษตรกร , สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอรับขึ้นทะเบียนจดเป็นวิสาหกิจชุมชน ,  และไปรษณีย์จังหวัดคิดค่าขนส่งในราคา 3 กิโลกรัม 50 บาท และกิโลกรัมต่อไปกิโลกรัมละ10 บาท  กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อสี่เหลี่ยม สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอรับขึ้นทะเบียนจดเป็นวิสาหกิจชุมชน , ไปรษณีย์จังหวัดคิดค่าขนส่ง 3 กิโลกรัม 50 บาท กิโลกรัมต่อไป 10 บาท และรับซื้อลิ้นจี่ของเกษตรกร ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท ขนาดไซซ์ A,B โดยจะเริ่มรับซื้อประมาณวันที่ 12 พ.ค.2564

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน