สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์ 9-11 ก.ย.63

         สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ร่วมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การประชาสัมพันธ์ และการอบรมจากทีมวิทยากรในหัวข้อ  “เทคนิควิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดย นายพานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน และทีม ,  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์ และทีมจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ ,  การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นายสุขสม ครองบุญเรือง โปรดิวเซอร์และแอดมินเพจ FEED และทีม  มีประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนา กว่า 100 คน

       ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ผ่านสื่อออนไลน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารได้แบบทันทีทันใดหรือ real-time  ต่อไป

                                                 ……………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน